Bob Coret

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Lid van de werkgroep Den Haag in de Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Ik ben als informaticus werkzaam in het erfgoedveld. Vanuit mijn interesse voor genealogie en kennis van archiefonderzoek heb ik mij ook op in de familie onbesproken gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Den Haag gericht.

Onderzoeksgebied

Op 28 augustus 1994 is mijn oud-oom Willem Hermanus (Wim) Brizee en zijn neef Franciscus (Frans) Blauw opgepakt in de Boekhorststraat in Den Haag, vermoedelijk door een landwacht, in naam van de arbeidscontroledienst (A.c.d.).

Wat deden de resp. 30 en 25-jarige mannen hier, was dat veilig?

Ze zijn gevangen gezet in arrestantenbewaarplaats Lyceumplein (tegenwoordig Louis Couperusplein). Op 1 september zijn ze overgebracht naar kamp Amersfoort, een week later zijn ze getransporteerd naar Neuengamme. Mijn onderzoek richt zich op deze twee personen, wier “reis” resp. eindigde in Ravensbrück (op 3 mei 1945) en Neuengamme (op 18 januari 1945).

In welke kampen hebben ze gezetten, wat waren daar de omstandigheden, welke Nederlanders zaten daar nog meer?

Bij dit onderzoek ben ik al snel breder gaan kijken, zo maakten Wim en Frans deel uit van een groep van zo’n 20 mannen die vanuit het Lyceumplein zijn getransporteerd. Van deze groep zijn er maar 2 teruggekeerd.

Uit de rapportenboeken van de arrestantenbewaarplaats (Haags gemeentearchief, Gemeentepolitie Den Haag, archief 0432-01, inventarisnummers 1587-1590) komt naar voren dat in periode april 1944 tot en met begin september 1944 (Dolle dinsdag) bijna 500 mannen naar Duitse kampen zijn getransporteerd. Een stukje geschiedenis om te onderzoeken en over te vertellen.

Welke Haagse omstandigheden hebben geleid tot deze grote afvoer van mannen? Wat was de rol van de politie en spoorwegen?

Onderzoeksgebied in steekwoorden

Arbeidscontroledienst · Lyceumplein · kamp Amersfoort · KZ Neuengamme · KZ Ravensbrück

Publicaties

Contact met Bob