Berichten

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 juni 2022

Hanneke Heerema doet verslag van de contactdag ‘Levensgeschiedenissen in de Holocaust. Micro- en macrohistorisch onderzoek naar vervolgde joden in Nederland’. Deze vond maandag 23 mei 2022 plaats in de Montesquieu Building van de Universiteit Tilburg en werd georganiseerd door Arnoud-Jan Bijsterved en Peter Tammes. “reconstrueren, beschrijven, analyseren: een waardevolle bijdrage” Er waren diverse sprekers en…
Lees verder …


29 juli 2022 0

Bijeenkomst 29 april 2022

Adriënne Baars zoekt de verhalen van de mensen die naar de concentratiekampen zijn gestuurd, om zo de lijsten die beschikbaar zijn op Oorlogslevens.nl en de websites van de oorlogsgravenstichting en het Joods monument aan te vullen met waardevolle informatie. “hoe kijk je -direct of net na of langer geleden- naar ervaringen” Tijdens deze bijeenkomst vertelt…
Lees verder …


13 mei 2022 0

Bijeenkomst 28 februari 2022

Enkele maanden geleden is in de werkgroep het idee ontstaan om een overzicht met adressen te maken, zodat je kunt zien wat zich, gedurende de oorlogsjaren, binnen in de huizen of buiten op straat heeft afgespeeld. Op deze manier kunnen we informatie delen, plekken vastleggen en hopelijk ook ontbrekende verbindingen zichtbaar maken. “met gegevens als…
Lees verder …


29 april 2022 0

Bijeenkomst 29 maart 2022

Gastspreker Raymund Schütz vertelt over de ontstaansgeschiedenis van persoonskaarten, namenlijsten, dossiers en cartotheken die na de oorlog bij het Rode Kruis Archief terecht zijn gekomen en hoe belangrijk het is om nabestaanden en onderzoekers, die informatie opvragen, met toelichting op het materiaal bij te staan. “hoe toegankelijk is een archief voor betrokkenen?” De interpretatie van…
Lees verder …


29 april 2022 0

Bijeenkomst 29 januari 2022

Walter Lagas vertelt over zijn breed opgezette onderzoek naar de “Ausbildungschule West”. Tussen april 1943 en augustus 1944 werden op en rond het terrein van park Zorgvliet studenten, uit allerlei landen afkomstig, getraind in spionage, radiotelegrafie en sabotage om uiteindelijk in vijandig gebied ingezet te worden. “voor een correct en zo volledig mogelijk onderzoek: welke…
Lees verder …


2 maart 2022 0

Bijeenkomst 29 november 2021

Tijdens deze laatste bijeenkomst van dit jaar (in december is er een winterstop) praten we nog na over de Ordedienst. Onder andere over de samenstelling van de lijsten met namen van OD-leden, zoals die in verschillende publicaties genoemd worden. Er staan mannen op die er niet bij horen. Vrouwen worden nauwelijks genoemd. “de Duitse deserteur…
Lees verder …


28 januari 2022 0

Oorlog in Den Haag, gefilmd verleden 1940-1945

In het kader van 75 jaar vrijheid in 2020 heeft het Haags Gemeentearchief amateurfilms uit Den Haag van de Tweede Wereldoorlog verzameld. Uit al die indringende en indrukwekkende beelden is onderstaande, indrukwekkende compilatie ontstaan (gepubliceerd op 6 november 2020).


29 december 2021 0

Bijeenkomst 29 oktober 2021

De Ordedienst werd in 1940 door militairen opgericht ter voorkoming van het machtsvacuüm dat na het vertrek van de nazi’s zou ontstaan. Betty Hoogeveen-Bastiaans laat de diverse fasen van de OD zien. In haar presentatie geeft ze een uitgebreid overzicht met namen van personen en verzetsgroepen. “er is sprake van mythevorming” Naast de namen die…
Lees verder …


10 november 2021 0

De Gemeentepolitie van Den Haag, 1940-1945

In het gemeentearchief van Den Haag vond ik dingen die ik niet kwam zoeken. Ik kwam voor de stamkaarten van het personeel van Pander en hoopte er een van mijn opa te vinden. Helaas was dat niet het geval. Uitwijken naar informatie over de Stichting 1940-1945, die is ondergebracht in het archief van de Armenzorg,…
Lees verder …


29 oktober 2021 1

Muizenlied

Tijdens de oorlogsjaren in 1942 werd ADO voor het eerst landskampioen. In aanloop naar deze titel werd op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei 1942, in Amsterdam de wedstrijd Blauw Wit tegen ADO gespeeld met aan het einde van de wedstrijd een bijzondere wending voor een vijftal ADO supporters. Op die dag vertrokken uit Den Haag…
Lees verder …


18 oktober 2021 0