Berichten

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 juni 2021

Vanmiddag praten we elkaar bij over de dingen die ons bezig houden en wisselen we nieuws uit. Lucie Beaufort vertelt over de Stichting Vergeten Slachtoffers die het onderzoek naar de psychiatrische inrichtingen in 1940-1945 heeft uitbesteed aan het NIOD. Bob Coret geeft informatie over documenten van archiefinstellingen die worden ontsloten. En er komen nog andere onderwerpen…
Lees verder


6 juli 2021 0

Bijeenkomst 29 mei 2021

In vergelijking met andere erehoven is er in Den Haag verbazingwekkend weinig aandacht voor graven van soldaten. Ton Bos vertelt over de jonge mannen die in de mei-oorlog gesneuveld zijn en in 1940 op de algemene begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan in een tijdelijk verzamelgraf terecht zijn gekomen. Ton pleit voor een waardige herbegrafenis. “de…
Lees verder


29 juni 2021 0

Bijeenkomst 29 april 2021

Deze keer is er geen presentatie, maar volop de gelegenheid om te praten over onderzoeken en vraagstukken die de werkgroep-leden bezig houden: gefingeerde namen van daders in publicaties; administratieve fouten in (transport)lijsten; gekleurde getuigenissen in CABR rapporten; het vinden van bronnen, processtukken of personen; het herdenken van slachtoffers. “met gedenkstenen worden herinneringen levendig gehouden” De…
Lees verder


14 mei 2021 0

De geschiedenis van de gedenksteen voor de omgekomen leerlingen en docent van Dalton Den Haag

Voor de herdenking op 4 mei 2021 heeft Just de Leeuwe de geschiedenis van de gedenksteen voor de omgekomen leerlingen en docent van Dalton Den Haag beschreven. “Fel in ‘t duister zullen bloeien bloemen van gedachtenis.”


1 mei 2021 0

Bijeenkomst 29 maart 2021

Diete Oudesluijs geeft een presentatie over de in Amsterdam geboren en getogen Duitser Friedrich Knolle (1903 -1977). Gezien zijn tweetaligheid en zijn eerdere, op Nederland en België gerichte spionagewerk kwam hij in 1940 bij de Sicherheitsdienst in Den Haag. Hier zette hij een uitgebreid internationaal netwerk van informanten op om het Nederlandse verzet te bestrijden.…
Lees verder


28 april 2021 0

Bijeenkomst 1 maart 2021

Wat een boeiende online bijeenkomst hadden we maandag! Het bijpraten over elkaars onderzoek levert nieuwe informatie op. Meedenken en vanuit eigen werkterrein bronnen en ideeën aandragen werkt inspirerend. Het helpt, helemaal nu de archiefinstellingen met studiezalen en bibliotheken al zolang gesloten zijn. “let op persoonsverwisseling, identiteit of verkeerde aannames: er zijn zoveel vermommingen en (schuil)namen”…
Lees verder


29 maart 2021 0

Bijeenkomst 29 januari 2021

Na een korte winterstop is de werkgroep het nieuwe jaar goed begonnen met een presentatie van Lucie Beaufort over de in Nederlands Indië geboren Ellis Maassen, waarin zij de oorlogsjaren van deze jonge vrouw in het verzet reconstrueert. Ellis had contact met studenten uit de Bloemenbuurt in Den Haag. Ze werkte bij het Haagse Arbeidsbureau en het Centraal Distributiekantoor en…
Lees verder


9 maart 2021 0

Aankondiging 29 januari 2021

Tijdens de virtuele bijeenkomst van de werkgroep Den Haag in de Tweede Wereldoorlog zal Lucie Beaufort vertellen over haar onderzoek naar E. M. (naam niet gepubliceerd), een epilepsie patiënt uit Meer en Bosch die het verzet is ingegaan. Zij werkte voor het Arbeidsbureau in Den Haag en sloot zich aan bij een Haagse verzetsgroep die naar Rotterdam…
Lees verder


28 januari 2021 0

Bijeenkomst 29 november 2020

Aan de hand van informatie uit proces verbalen en politieverhoren reconstrueert Willem Marchée de liquidatie van Jan Schippers in Den Haag die op 26 maart 1944 had plaatsgevonden. Leden van de knokploeg van de Haagse afdeling van de Raad van Verzet legden in juli 1945 een verklaring af, ze waren schuldig aan de dood, maar…
Lees verder


28 januari 2021 0

Bijeenkomst 29 oktober 2020

Mensen die alleen via een schuilnaam in het verzet bekend waren, zijn heel moeilijk te traceren. Jur Luiten heeft een uit overlevering voortgekomen profiel van “De Klerk” waarmee hij op zoek is gegaan naar een 40-60 jarige man die in het tweede kwartaal van 1944 verdween. In zijn presentatie laat hij zien hoe het profiel…
Lees verder


5 november 2020 0