Bijeenkomst 29 november 2019

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 november 2019

7 december 2019 0

In 1940 waren er drie joods patiënten, op een populatie van circa 840 personen in het Sint Joris Gasthuis in Delft. Aan de hand van een overzicht laat Lucie Beaufort zien dat dit aantal gedurende de oorlogsjaren toenam. Geneesheer-directeur Beyerman heeft aan tenminste 21 joodse, waaronder enkele Haagse, patiënten onderdak verleend.

“door alle individuele gevallen apart te bekijken, kan je een inzicht vormen”

In 1945 schreef Beyerman in het jaarverslag: “Door het veranderen of doen verdwijnen van officiële bescheiden en door het aanvaarden van patiënten onder onjuiste diagnose en met valse persoonsbewijzen, voorts door het ondersteunen van weer vertrokken patiënten kon in menig geval goed werk worden gedaan”. Zo zijn er in ieder geval 14 joodse patiënten gevrijwaard gebleven van deportatie, maar waarschijnlijk waren het er meer.

Residentiebode 21-02-1942