Bijeenkomst 29 juni 2022

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 juni 2022

29 juli 2022 0

Hanneke Heerema doet verslag van de contactdag ‘Levensgeschiedenissen in de Holocaust. Micro- en macrohistorisch onderzoek naar vervolgde joden in Nederland’. Deze vond maandag 23 mei 2022 plaats in de Montesquieu Building van de Universiteit Tilburg en werd georganiseerd door Arnoud-Jan Bijsterved en Peter Tammes.

“reconstrueren, beschrijven, analyseren: een waardevolle bijdrage”

Er waren diverse sprekers en veel belangstellende onderzoekers en vertegenwoordigers van organisaties aanwezig.  Diverse thema’s kwamen aan de orde, waaronder de opbouw van een onderzoeksnetwerk, een institutionele trekker, het beheer van een database, universitaire onderzoeksprojecten.