Bijeenkomst 29 augustus 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 augustus 2020

2 september 2020 0

Emoties spelen een grote rol bij het lezen en schrijven over de bezetting, nazi’s, collaborateurs  en de Holocaust. Ieder werkgroep-lid bekijkt vraagstukken vanuit een ander perspectief, zo vullen we elkaar aan. We zien ook dat het spectrum van oorlogsverhalen in de afgelopen decennia steeds breder is geworden. De invloed van de oorlog is volop voelbaar bij volgende generaties.  

“openstaan voor de bijstelling van je verhaal”

Geschiedschrijving is niet waardevrij en vraagt om verantwoording. Met een inleiding of een nawoord kan je aangeven vanuit welke invalshoek het werk is geschreven. Het is niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor journalisten, auteurs en amateur-onderzoekers van belang dat gebruikte bronnen duidelijk en onkreukbaar moeten zijn.

De brandstapel-etalage in de boekhandel van Mensing en Visser op de Kneuterdijk, met “door de Nazi’s tot den brandstapel veroordeelde boeken”. Datering omstreeks 1933.
Bron: Beeldbank Haags Gemeentearchief, identificatienr. 1.04340