Bijeenkomst 29 september 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 september 2020

8 oktober 2020 0

Door een samenloop van omstandigheden kon de presentatie van Jur Luiten niet door gaan en is deze nu verschoven naar de volgende maand. De zeven aanwezige leden van de werkgroep hebben tijdens deze online bijeenkomst verhalen uitgewisseld. 

“het verzetsnetwerk is zo vertakt dat van een heldere verhaallijn niet veel sprake kan zijn.”

Er is o.a. gesproken over mensen die van sabotage beschuldigd werden, op de vlucht gingen, over verzetsstrijders die verraders doodschoten, Haagse SD, Engelandspiel, escape-line, gevangenschap, getuigenverklaringen, dagrapporten van de politie, proces verbalen ….  en het vergelijken van “bewerkte” passages in getypte rapporten door deze naast de originele handgeschreven versies te leggen.

Fusilladeplaats, Waalsdorpervlakte. Op de Waalsdorpervlakte, waar honderden verzetslieden om het leven zijn gebracht, werden na de bevrijding de stoffelijke resten van de slachtoffers opgegraven om elders een rustplaats te krijgen. De oorspronkelijke kruisen hangen nu in het Museum Nationaal Monument Oranjehotel. Bij de gedenkplaats op de Waalsdorpervlakte kwam later een betonnen muurtje met de jaartallen 1940-1945 en een gedenksteen. De executieplaatsen zijn direct na de bevrijding gemarkeerd door houten kruisen, die in 1980 vervangen zijn door bronzen replica’s. De vier houten fusilladekruisen zijn op 3 mei 1946 door een aantal mensen uit het voormalig verzet op de Waalsdorpervlakte geplaatst. Op die dag werd ook de eerste dodenherdenking van Nederland georganiseerd. Het was een tocht vanaf het Oranjehotel naar het monument. Later is nog een kruis geplaatst op de plaats waar de meeste fusillades zijn uitgevoerd. In het najaar van 1949 werd een betonnen muurtje bij een van de fusilladekruisen geplaatst. In 1975 is de gedenksteen met de tekst: ‘Hier brachten vele landgenoten het offer van hun leven voor uw vrijheid. Betreed deze plaats met gepaste eerbied’ aan het monument toegevoegd. Foto: Ernst Molenaar (Den Haag), bron: Haags Gemeentearchief