Bijeenkomst 29 oktober 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 oktober 2020

5 november 2020 0

Mensen die alleen via een schuilnaam in het verzet bekend waren, zijn heel moeilijk te traceren. Jur Luiten heeft een uit overlevering voortgekomen profiel van “De Klerk” waarmee hij op zoek is gegaan naar een 40-60 jarige man die in het tweede kwartaal van 1944 verdween. In zijn presentatie laat hij zien hoe het profiel is opgebouwd.

“gevoelsmatig is het een waar verhaal, alleen is het niet te bewijzen.”

In de lijst van schuilnamen in het gedenkboek “Het Grote Gebod” staat kolonel Henri Koot als De Klerk vermeld. Van alle De Kler(c)ken die Jur Luiten vond, is Koot degene die het beste in het profiel paste. Er is meer informatie nodig om tot een sluitend bewijs te komen. Wat is het maximale dat je na alle uitputtende overwegingen nog uit een onderzoek kunt halen?

Generaal-majoor H. Koot (Singaradja, Nederlands-Indië 29-12-1883  /  Den-Haag 18 januari 1959 ) foto: Objectnummer 2155_049591 Nederlands Instituut voor Militaire Historie, datering 1945-1947