Bijeenkomst 29 november 2021

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 november 2021

28 januari 2022 0


Tijdens deze laatste bijeenkomst van dit jaar (in december is er een winterstop) praten we nog na over de Ordedienst. Onder andere over de samenstelling van de lijsten met namen van OD-leden, zoals die in verschillende publicaties genoemd worden. Er staan mannen op die er niet bij horen. Vrouwen worden nauwelijks genoemd.

“de Duitse deserteur in het verzet heeft geen naam”

We blikken vooruit naar het volgende jaar, zal 2022 nieuwe gezamenlijke projecten gaan voortbrengen? Nieuwe leden stellen zich vandaag ook voor en vertellen over hun onderzoek. Het is mooi om te zien hoe divers de samenstelling van de werkgroep qua onderwerpen is. 

Javastraat met hopen sneeuw, gezien vanuit nummer 35bis richting Wassenaarseweg. Rechtsboven de hoek met de Frederikstraat. Bron: Fotocollectie Haags Gemeentearchief (identificatie 6.24887), gemaakt door J.A.W.C. van der Harst, februari 1942.