Bijeenkomst 29 april 2019

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 april 2019

29 april 2019 0

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep was er veel enthousiasme voor het initiatief. Via Twitter en direct aanspreken van bekenden zijn we van start gegaan met vier geïnteresseerden. Het streven is om een groep van maximaal tien mensen te formeren. Iedere deelnemer heeft een eigen inbreng.

De focus van Carla van Beers ligt op het in kaart brengen van de netwerken van het verzet en specifiek de hulp aan joodse onderduikers. Deze middag vertelde zij over het onderzoek dat zij deed voor haar boek “Een schuilhuis in Delft”.

“De kleine verzetsgroepen hebben het karakter van een fictieve familie”

Door te kijken naar de personen rondom Herman Beer uit de Van Merlenstraat in Den Haag, zoals familie, vrienden, buren en collega’s schetst zij een beeld van een Haags, landelijk en internationaal netwerk waarin voornamelijk kleine groepen opereren en functioneren. Ze kregen zogenaamde “neven, nichten, ooms en tantes” te logeren, ze hielpen elkaar, het was een mensenplicht.


De Italiaanse Emma Longo [1882-1960] met haar joodse man, Herman Beer [1874-1958], vrijmetselaar en gepensioneerd bedrijfsleider van de Haagse boekhandel Van Stockum (foto uit familiearchief)