Bijeenkomst 29 november 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 november 2020

28 januari 2021 0

Aan de hand van informatie uit proces verbalen en politieverhoren reconstrueert Willem Marchée de liquidatie van Jan Schippers in Den Haag die op 26 maart 1944 had plaatsgevonden. Leden van de knokploeg van de Haagse afdeling van de Raad van Verzet legden in juli 1945 een verklaring af, ze waren schuldig aan de dood, maar melden dat ze gezien de omstandigheden niet anders konden.

“hoe je in onzekere omstandigheden tot vergaande beslissingen komt.”

Schippers die als student in Delft geweigerd had de loyaliteitsverklaring te ondertekenen zat in Den Haag ondergedoken. Hij werd een gevaar voor de Meijer Cluwen verzetsgroep waar Aert van Braam Houckgeest en Miep Vrins-Otten actief waren, o.a. met het geven van hulp aan geallieerde piloten.

Bevrijdingsfeest van de Raad van Verzet in een feestzaal in Amsterdam. Juni 1945. Fotograaf Wim Loopuit (Archief Eemland, Amersfoort, fotonummer 91886)