Bijeenkomst 29 april 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 april 2020

4 mei 2020 0

Tijdens deze online meeting schetst Just de Leeuwe de levensloop en achtergrond van de architect en vakbondsman Machiel Vrijenhoek (1884-1947), die in 1923 wethouder Stedenbouw en Volkshuisvesting wordt in Den Haag. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt blijft hij op zijn post, zodat deze niet door een nationaalsocialist kan worden ingenomen.

“hoe ziet noodzakelijk kwaad er uit?”

Vrijenhoek voelde zich als democratisch gekozen bestuurder verantwoordelijkheid voor het welzijn van  Den Haag en wilde de sleutel tot de stad behouden tot aan het moment dat er een NSB-burgemeester door hem wordt geïnstalleerd. Vrij snel na de bevrijding werd hij door zijn eigen achterban voor de SDAP Ereraad gebracht en moest hij zijn wethouderszetel opgeven.

De nieuwe NSB-burgemeester M. Westra houdt zijn rede op 1 juli 1942 na de installatie in de Raadzaal Javastraat. Achter de tafel van links naar rechts, E.A. Schwebel (Beauftragte), M. Vrijenhoek en gemeentesecretaris W.F. Wijthoff.
Bron: Opname Polygoon-Meyer, 1942 (via Beeld & Geluid)