Bijeenkomst 1 maart 2021

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 1 maart 2021

29 maart 2021 0

Wat een boeiende online bijeenkomst hadden we maandag! Het bijpraten over elkaars onderzoek levert nieuwe informatie op. Meedenken en vanuit eigen werkterrein bronnen en ideeën aandragen werkt inspirerend. Het helpt, helemaal nu de archiefinstellingen met studiezalen en bibliotheken al zolang gesloten zijn.

“let op persoonsverwisseling, identiteit of verkeerde aannames: er zijn zoveel vermommingen en (schuil)namen”

De onderwerpen waar de werkgroep-leden zich mee bezig houden gaan over bekende en onbekende Haagse of joodse burgers, verzetsmensen, onderduikers, leden van de ordedienst, Engelandvaarders, communisten, oorlogsslachtoffers, collaborateurs, Rijksduitsers en nazi’s. 

Jongen vermomt zich als vrouw om zich op straat te wagen in de tijd van de op grote schaal uitgevoerde razzia’s op mannen beneden de 40 jaar.
Bron: Haags Gemeentearchief, fotograaf H. A. W. Douwes, datering ca. 1944