Bijeenkomst 29 mei 2021

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 mei 2021

29 juni 2021 0

In vergelijking met andere erehoven is er in Den Haag verbazingwekkend weinig aandacht voor graven van soldaten. Ton Bos vertelt over de jonge mannen die in de mei-oorlog gesneuveld zijn en in 1940 op de algemene begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan in een tijdelijk verzamelgraf terecht zijn gekomen. Ton pleit voor een waardige herbegrafenis.

“de doden hebben geen behoorlijk graf gekregen”

Jurriaan Wouters geeft uitleg over het plan van de projectgroep ‘’Ereveld Den Haag’’. Met een nationaal ereveld kan er een einde gemaakt worden aan de versnippering van de oorlogsgraven in de omgeving, het is tevens een nieuw begin om de gevallenen aan de vergetelheid te onttrekken. Een digitaal exemplaar van het onderzoeksrapport van de projectgroep is op te vragen bij erevelddenhaag@gmail.com

Monument voor de gesneuvelde militairen.
Ontwerp: Dirk Bus.  Fotograaf: Corien Glaudemans. Beeldbank Haags Gemeentearchief

Graag wijzen we u ook op de petitie Ereveld Den Haag.