Bijeenkomst 29 januari 2022

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 januari 2022

2 maart 2022 0

Walter Lagas vertelt over zijn breed opgezette onderzoek naar de “Ausbildungschule West”. Tussen april 1943 en augustus 1944 werden op en rond het terrein van park Zorgvliet studenten, uit allerlei landen afkomstig, getraind in spionage, radiotelegrafie en sabotage om uiteindelijk in vijandig gebied ingezet te worden.

“voor een correct en zo volledig mogelijk onderzoek: welke archiefbronnen en waar zijn die te vinden, geen aannames…”

Het is een interessante en verwarrende geschiedenis en roept vele vragen op. Waarom werd deze school juist in Den Haag opgericht? Hoe was de opleiding opgebouwd? Hoe werd de school gefinancierd? Wat voor mensen zijn aan deze school verbonden geweest? Wat waren de missies van de uitgezonden agenten?

Uitsnede van een door de Royal Air Force gemaakte luchtfoto (1945), bron Beeldbank Haagsgemeentearchief.