Bijeenkomst 28 februari 2022

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 28 februari 2022

29 april 2022 0

Enkele maanden geleden is in de werkgroep het idee ontstaan om een overzicht met adressen te maken, zodat je kunt zien wat zich, gedurende de oorlogsjaren, binnen in de huizen of buiten op straat heeft afgespeeld. Op deze manier kunnen we informatie delen, plekken vastleggen en hopelijk ook ontbrekende verbindingen zichtbaar maken.

“met gegevens als locatie, tijd en naam kan je lijntjes vinden, verbanden leggen”

Bob Coret heeft hiervoor een applicatie gemaakt. De werkgroepsleden hebben “Den-Haag op de kaart” getest. Tijdens deze bijeenkomst is de voortgang hiervan besproken en hebben we geconcludeerd dat het belangrijk is om ook kleine gebeurtenissen toe te voegen zodat mensen, die onbekend zijn gebleven, zichtbaar worden.