Bijeenkomst 29 maart 2022

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 29 maart 2022

29 april 2022 0

Gastspreker Raymund Schütz vertelt over de ontstaansgeschiedenis van persoonskaarten, namenlijsten, dossiers en cartotheken die na de oorlog bij het Rode Kruis Archief terecht zijn gekomen en hoe belangrijk het is om nabestaanden en onderzoekers, die informatie opvragen, met toelichting op het materiaal bij te staan.

“hoe toegankelijk is een archief voor betrokkenen?”

De interpretatie van documenten over vermiste personen of overledenen vraagt om kennis en aandacht. In 2018 is het oorlogsarchief van het Rode Kruis overgedragen aan het Nationaal Archief.  De juridische overdracht vond plaats in 2020. De documenten zijn voor iedereen opvraagbaar, maar vanwege tekort aan personeel en privacy-redenen beperkt openbaar en minder toegankelijk geworden.