Startpagina

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Voor wie en waarover?

De werkgroep is opgericht om onderzoekers, auteurs, journalisten en belangstellenden de mogelijkheid te geven om elkaar maandelijks te ontmoeten met als doel gegevens omtrent de tweede wereldoorlog uit te wisselen en elkaar te helpen met het vormen van inzichten of het beantwoorden van vragen. De focus ligt op groot-Den Haag met randgemeenten en hun inwoners in de periode 1940 tot en met 1945.

Den Haag in de Tweede Wereldoorlog - Op de kaart

Online werkt de werkgroep en ook vele kennisdragers daarbuiten bij aan een database met gebeurtenissen en locaties vastgelegd die verband houden met Den Haag in de Tweede Wereldoorlog. De gebeurtenissen en locaties kunnen door iedereen toegevoegd en bekeken worden .

Wanneer doen we wat?

De werkgroep komt elke 1e maandag van de maand virtueel bij elkaar om kennis uit te wisselen en elkaar te helpen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 juni 2023.

Elke bijeenkomst zal een deelnemer van de werkgroep een presentatie geven over het eigen onderzoek, de onderzoeksaanpak, familie of locatie. Afwisselend wordt de bijeenkomst gekenmerkt door een thema, waar alle deelnemers hun eigen inbreng kunnen doen.

Meld je aan bij de werkgroep
Zeehelden Bibliotheek

Waar komen we samen?

De werkgroep ontmoet elkaar, sinds Coroana, virtueel, via Google Meet.

Los daarvan kunnen werkgroepleden elkaar opzoeken voor onderzoek en bezoeken van evenementen.

Hoe we met elkaar omgaan?

De werkgroep is geen formele organisatie.

We hanteren de volgende afspraken voor de goede omgang:

Wanneer we niet kunnen, melden we ons van te voren af.

We helpen elkaar door mee te denken en elkaar de weg te wijzen naar informatiebronnen en archieven.

We hanteren bronvermelding en gebruiken of verspreiden geen gegevens van een ander zonder toestemming.

Geïnteresseerd in Den Haag in de Tweede Wereldoorlog? Neem deel aan de werkgroep!

Laatste berichten

Tussentijds, voorafgaand en na de bijeenkomst op de 29e, wordt informatie of aankondigingen gedeeld via deze website en andere sociale media.

Bijeenkomst 1 juli 2024

Berichten over de bijeenkomsten van de werkgroep Den Haag in de Tweede Wereldoorlog zijn een tijdje afwezig geweest, terwijl de bijeenkomsten maandelijks, online doorgaan hebben gevonden en vinden. In de[…]

Read more
1 juli 2024 0

Bijeenkomst 29 juni 2022

Hanneke Heerema doet verslag van de contactdag ‘Levensgeschiedenissen in de Holocaust. Micro- en macrohistorisch onderzoek naar vervolgde joden in Nederland’. Deze vond maandag 23 mei 2022 plaats in de Montesquieu[…]

Read more
29 juli 2022 0

Bijeenkomst 29 april 2022

Adriënne Baars zoekt de verhalen van de mensen die naar de concentratiekampen zijn gestuurd, om zo de lijsten die beschikbaar zijn op Oorlogslevens.nl en de websites van de oorlogsgravenstichting en[…]

Read more
13 mei 2022 0

Neem contact op

Voor vragen en opmerkingen kun je via onderstaand formulier een bericht sturen aan de werkgroep.