Aankondiging 29 oktober 2020

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Aankondiging 29 oktober 2020

8 oktober 2020 0

Jur Luiten is op zoek naar De Klerk. In opdracht van De Klerk werd bij de Landsdrukkerij (Fluwelen Burgwal Den Haag) informatie ingewonnen om zicht te krijgen omtrent de opslag van blanco persoonsbewijzen en de beveiliging daar om heen. Dit alles in voorbereiding voor een geplande overval.

Fluwelen Burgwal 18, Landsdrukkerij (ca. 1910), bron: Haags Gemeentearchief, identificatienr. 0.19301

De ingewonnen informatie zou overgedragen worden in de wachtruimte van Amsterdam Centraal. Vlak voor de overdracht kwam een telegram binnen die luidde: ”Christina is ernstig ziek”. Dit was de code dat het niet meer veilig was. De informatie werd uit voorzorg verbrand en later bleek dat De Klerk was aangehouden.

Nadien is niets meer hem vernomen. Een onderzoek direct na de oorlog, naar de verblijfplaats van De Klerk, heeft niets opgeleverd. Wie is De Klerk en wat is met hem gebeurd?