Berichten

over Den Haag en haar inwoners in de Tweede Wereldoorlog

Bijeenkomst 1 maart 2021

Wat een boeiende online bijeenkomst hadden we maandag! Het bijpraten over elkaars onderzoek levert nieuwe informatie op. Meedenken en vanuit eigen werkterrein bronnen en ideeën aandragen werkt inspirerend. Het helpt, helemaal nu de archiefinstellingen met studiezalen en bibliotheken al zolang gesloten zijn. “let op persoonsverwisseling, identiteit of verkeerde aannames: er zijn zoveel vermommingen en (schuil)namen”…
Lees verder …


29 maart 2021 0

Bijeenkomst 29 januari 2021

Na een korte winterstop is de werkgroep het nieuwe jaar goed begonnen met een presentatie van Lucie Beaufort over de in Nederlands Indië geboren Ellis Maassen, waarin zij de oorlogsjaren van deze jonge vrouw in het verzet reconstrueert. Ellis had contact met studenten uit de Bloemenbuurt in Den Haag. Ze werkte bij het Haagse Arbeidsbureau en het Centraal Distributiekantoor en…
Lees verder …


9 maart 2021 0

Aankondiging 29 januari 2021

Tijdens de virtuele bijeenkomst van de werkgroep Den Haag in de Tweede Wereldoorlog zal Lucie Beaufort vertellen over haar onderzoek naar E. M. (naam niet gepubliceerd), een epilepsie patiënt uit Meer en Bosch die het verzet is ingegaan. Zij werkte voor het Arbeidsbureau in Den Haag en sloot zich aan bij een Haagse verzetsgroep die naar Rotterdam…
Lees verder …


28 januari 2021 0

Bijeenkomst 29 november 2020

Aan de hand van informatie uit proces verbalen en politieverhoren reconstrueert Willem Marchée de liquidatie van Jan Schippers in Den Haag die op 26 maart 1944 had plaatsgevonden. Leden van de knokploeg van de Haagse afdeling van de Raad van Verzet legden in juli 1945 een verklaring af, ze waren schuldig aan de dood, maar…
Lees verder …


28 januari 2021 0

Bijeenkomst 29 oktober 2020

Mensen die alleen via een schuilnaam in het verzet bekend waren, zijn heel moeilijk te traceren. Jur Luiten heeft een uit overlevering voortgekomen profiel van “De Klerk” waarmee hij op zoek is gegaan naar een 40-60 jarige man die in het tweede kwartaal van 1944 verdween. In zijn presentatie laat hij zien hoe het profiel…
Lees verder …


5 november 2020 0

Aankondiging 29 november 2020

Willem Marchée vertelt over een tragische familiegeschiedenis die zich onder meer in het Haagse Bezuidenhout heeft afgespeeld. Het laat zien hoe familieleden door de gebeurtenissen in de oorlog op een afschuwelijke manier uiteen worden gedreven. Het gezin Schippers verliest door verschillende goede en verkeerde keuzes drie kinderen. In dit verhaal speelt een aantal tot nu…
Lees verder …


3 november 2020 0

Aankondiging 29 oktober 2020

Jur Luiten is op zoek naar De Klerk. In opdracht van De Klerk werd bij de Landsdrukkerij (Fluwelen Burgwal Den Haag) informatie ingewonnen om zicht te krijgen omtrent de opslag van blanco persoonsbewijzen en de beveiliging daar om heen. Dit alles in voorbereiding voor een geplande overval. De ingewonnen informatie zou overgedragen worden in de…
Lees verder …


8 oktober 2020 0

Bijeenkomst 29 september 2020

Door een samenloop van omstandigheden kon de presentatie van Jur Luiten niet door gaan en is deze nu verschoven naar de volgende maand. De zeven aanwezige leden van de werkgroep hebben tijdens deze online bijeenkomst verhalen uitgewisseld.  “het verzetsnetwerk is zo vertakt dat van een heldere verhaallijn niet veel sprake kan zijn.” Er is o.a.…
Lees verder …


8 oktober 2020 0

Aankondiging 29 september 2020

Jur Luiten is op zoek naar De Klerk. In opdracht van De Klerk werd bij de Landsdrukkerij (Fluwelen Burgwal Den Haag) informatie ingewonnen om zicht te krijgen omtrent de opslag van blanco persoonsbewijzen en de beveiliging daar om heen. Dit alles in voorbereiding voor een geplande overval. De ingewonnen informatie zou overgedragen worden in de…
Lees verder …


7 september 2020 1

Bijeenkomst 29 augustus 2020

Emoties spelen een grote rol bij het lezen en schrijven over de bezetting, nazi’s, collaborateurs  en de Holocaust. Ieder werkgroep-lid bekijkt vraagstukken vanuit een ander perspectief, zo vullen we elkaar aan. We zien ook dat het spectrum van oorlogsverhalen in de afgelopen decennia steeds breder is geworden. De invloed van de oorlog is volop voelbaar bij…
Lees verder …


2 september 2020 0